• O nas

      • Historia szkoły

      •  

       Historia Szkoły Podstawowej nr 5 wzięła swój początek w okresie międzywojennym.  Pierwszą siedzibą był budynek zwolniony w 1930 roku przez Szkołę Morską przy ul. 30 Stycznia.  Rejon szkolny w latach 1935- 37 obejmował Tczew, Górki, Zacisze. Szkołą  do wybuchu II wojny światowej kierował Hubert Pawłowski.

       W czasie okupacji  gmach szkoły przeznaczono na niemieckie koszary. Krótko po wyzwoleniu miasta, bo już 7 kwietnia 1945 roku podjęto działania związane z uruchomieniem szkoły. Funkcję kierownika powierzono Leonowi Motylewskiemu. W związku z tym, że budynek szkoły przejęły wojska radzieckie na potrzeby szpitala, a potem milicji, nabór do klas, badanie poziomu wiedzy uczniów odbywało się w godzinach popołudniowych  w Szkole Powszechnej nr 2 mieszczącej się przy ul. Południowej (obecnie Gimnazjum nr 2).  Gdy 4 czerwca 1945 roku budynek przy ul. Południowej również zajęło wojsko radzieckie, zapadła decyzja o kontynuowaniu nauki w Szkole Powszechnej nr 4 przy ul. Czyżykowskiej. W jednym budynku funkcjonowały więc trzy szkoły podstawowe: 4, 2 i 5. Po opuszczeniu przez wojska radzieckie 28 czerwca 1945 roku gmachu przy ul. 30 Stycznia, szkoła natychmiast wróciła na swoje miejsce. Jednak z dniem 1 września 1946 roku została przeniesiona do gmachu dawnej Szkoły nr 1 przy pl. Świętego Grzegorza. W 1947 roku kierownikiem został Piotr Kleina, który pełnił tę funkcję przez 21 lat, do chwili przejścia na emeryturę  w 1968 roku.

       W 1972 roku doszło do połączenia ze Szkołą Podstawową nr 6. W roku szkolnym 1973/74 została przeniesiona do obecnego budynku przy ul. Westerplatte 18. Uroczyste nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza i przekazanie sztandaru odbyło się 9 maja 1975 r. Dyrektor Józef Balcerowicz  rządził szkołą od 1972 roku do grudnia 1987 roku. Jego następcą został mgr Edward Czaja, który był dyrektorem do września 2007 roku. Obecnie szkołą kieruje mgr Gabriela Makać.