• Konkursy, programy, projekty

     • Mały Mistrz

     •    

               Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
      a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych: Rowerzysta – Turysta, Gimnastyk – Tancerz, Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak – Wodniak.
      W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby nauczyciel realizował program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości placówki oświatowej.

      Głównymi celami programu „Mały Mistrz” są:

      • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
      • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
       w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego
       i edukacji zdrowotnej.
      • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
      • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
      • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
      • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.